Falbygdsanor

Kvarvarande exemplar av tidningen Falbygdsanor säljs nu ut till reducerat pris.

De årgångar det gäller är från 1991-- 2012. Kvarvarande antalsuppgift finns vid resp. årgång.
En årgång av tidningen kostar 30:-, eller köp fyra årgångar för 100:-

Beställning görs med uppgift om årgång/antal genom att betala in aktuellt belopp inklusive porto (1-2 st 52 kr, 3-4 st 78 kr) till Postgiro: 81 52 32-4, med uppgift om namn och adress så skickar vi beställt antal "Falbygdsanor" med post snarast.
 
Årgång ~ 2012 Finns >50 ex
   
En låda full med skräp Ted Rosvall
Släkthistoria med flera spännande kvinnoöden Bo Nordenfors
Thure Emanuel Sandgren - en tidig globetrotter Ted Rosvall
Min mor - en släktutredning Bo Andersson
En sommar på Mösseberg ur Nya Wexiö-bladet 1881
Farväl Östra Skrukeby Ted Rosvall
Återfunna Falbygdsemigranter Ted Rosvall
 
 
Årgång ~ 2011 Finns >50 ex
   
Runor i Rockford Ted Rosvall
Färdas - en utställning på Falbygdens Museum  
Räntemästare Enanders uppgång och fall Åke Möller
Josef Edvard Andersson - hans liv och förfäder Bo Andersson
Återfunna Falbygdsemigranter Ted Rosvall
Falbygdsbor i Australien och Nya Zeeland II Ted Rosvall

 
 
 
Årgång ~ 2010 Finns >50 ex
   
Forskningspotent material Ted Rosvall
Tiarps kyrka 1910-2010  
Antavla för min farfar Johannes Johansson Kjell-Åke Filipsson
Johannas bönbok Minnie Osterholt
Juläpplet Minnie Osterholt
Homesteading i Minnesota 1860 Minnie Osterholt
Det gick bra för Karl Levinson Kajsa Öhrström
Vem var fadern? Ted Rosvall
Återfunna Falbygdsemigranter Ted Rosvall
Ur "Folkskolans Lärarekår"  
Efterlysning / Ett fint fotografi Göran Hammarbäck / Els-Marie Carlsson
 
 
Årgång ~ 2009 Finns >50 ex
   
Släktforskardagarna 2009 i bild Foto: Jan Nilsson
Rekordåren 1952 - 1974 Falbygdens Museum
Breven från Falekvarna Sven Johansson -
Ingvor Junkegård
Från Hustavlans Tid av Torsten Widal  †
Johannes Almberg och hans släkt av Lilian Janson m fl
En syskonskara Ralph Ahlquist
Återfunna Falbygdsemigranter Ted Rosvall
Antavla för 
Johan Fredrik Lundkvist 1851-1925
Asta Alexandersson, Lilian Janson mfl
Kôster de nåt ? Ted Rosvall
   
Årgång ~ 2008 Finns >50 ex
   
Mössebergsutställningen Falbygdens Museum
Rantens förste Poliskonstapel Rolf Westberg
Släkten Sandsjö Thore Janson (†)
Falbygdsemigranter på återbesök Ted Rosvall
Emigranter med förbehåll Ted Rosvall
Återfunna Falbygdsemigranter Ted Rosvall

 
Årgång ~ 2007 Finns >50 ex
   
Rantenutställningen Falbygdens Museum
Herr Lars i Borna Från "Vårt Land" 1888
Min mormors anor från 
Falbygden - Ätradalen
Lena Persson
Håkan Eriksson Frisks ättlingar Lena Persson

 

 

 


 
Årgång  ~  2006 Finns >50 ex
   
Ögrens - en skräddarfamilj i
Falköping
Uno Mårtensson
Lille Gustav Michael Jonsson
En släktträff i Falköping 1958 Lena Persson
Falbygdsättlingar i Ukraina Ted Rosvall

 

 

 

 


 
Årgång  ~  2005 Finns >50 ex
   
Ömt älskade syster Lotta ! Ted Rosvall
Från tjänsten avsatt Lilian Janson
Slättered vid Sekelskiftet Eva och Gerda Brunskog
Resan som blev en släktresa Agneta Zell
   

 

 

 

 


 
 

 

Årgång  ~  2004 Finns >50 ex
   
Släkten Carlbom Thore Janson
Kättaren i Lissabon som blev prost i Dala
 

Karl Anders Andersson
 
Amanda på Enebacken K-G Johansson
Två Emigranter Lilly &  Laura Andersson
   
   
   
   
   

 

 


 
Årgång  ~  2003 Finns >50 ex
   
Axel återfunnen Ted Rosvall
Anor i Gökhem  
Ur Smula sockenstämmoprotokoll Bert Johansson
   
   
   

 

 

 


 
Årgång   ~ 2002 Finns >50 ex
   
När friarna kom till Mösseberg Bo Nordenfors
Frigivna Straffångar Ted Rosvall
Vem var Axel Ted Rosvall
En av många Mary-Lou Freberg
   

 


 
Årgång  ~  2001 Finns >50 ex
   
Slättäng - ett vägskäl, en marknad ett tingsställe Jerker Lundén
Mina Falbygdsanor Lennart Hallberg
Barnen ska hittas Torbjörn Österholm
   

 

 

 

 


 
Årgång ~ 2000 Finns 37 ex
   
Den kloke dåren från Segerstad Inga-Lill Jonsson
Min hustrus anor Lars J Bergqvist
Personhistoriska samlingen på Falbygdens Museum
 
Ted Rosvall
Husförhörslängder som inte finns Lena Persson
En besvärlig syskonskara Ted Rosvall
   

 

 

 

 


 
Årgång  ~ 1999 Finns >50 ex
   
Genvägar Bert Johansson
Släkten Stenvall från Stenstorp, Färed sn Gabriel Wallgren
Rusthållet nr 60 Slöta Västergården Kjell Henrysson
Pesten - en mörk tid i vår historia Thore Janson
   

 

 

 

 

 


 
Årgång  ~ 1998 Finns 36 ex
   
Varifrån kom Lovisa Sibylla Jacobsson
Gamla förordningar Lilian Janson
I valet och kvalet Bert Johansson
Mina anor Lars J Bergqvist

 

 

 

 


 
Årgång ~ 1997   Finns 4 ex
     
Ett skatteköp med förhinder   Kjell Henrysson
Soldaten från Ljuder som emigrerade till Falbygden
 
  Bert Johansson
Anders och Klara, Långaläst Floby   Annelie Jonsson
Dubbelångaren   Ted Rosvall

 

(Falbygdsanor av Årgång 1997-1991 hade samma utseende)
 


 
 


 
Årgång ~ 1996 Finns 34 ex
Källegårdssläkten Karl-Åke Bergström
Från "Rucken" till Rucklaren Ted Rosvall
Salig Dumbom i Marka Ted Rosvall
   
   
   
Årgång ~ 1995 Finns 31 ex
Min farfars förfäder Sibylla Jacobsson
Främmande fåglar Ingrid Johansson
Äldre Östbergssläkten Per-Olof Widing
Falbygdsbor på Nya Zeeland Ted Rosvall
   
   
   
Årgång ~ 1994 Finns 48 ex
Orsa-Stava, Gaferåsabo och Emigrant Bert Johansson
Släkten Fahlberg Ted Rosvall
Karl Johanssons antavla K-G Johansson
   
Årgång ~ 1993-1992 Utkom ej 
   
Årgång ~ 1991 Finns 32 ex
Oscar Johanssons antavla Bert Johansson
Släkten Carlbom från Karleby Ted Rosvall
Återfunna Falbygdsemigranter (återkommer i varje nummer av Falbygdsanor)