Härader

Inom Falköpings kommuns nuvarande gränser fanns sex härader, Vartofta, Gudhem, Vilske, Frökind, Redvägs och Valle härad som helt eller delvis låg inom kommunen.
Häradet är det gamla lokala tingsdistriktet och tingslaget den lokala domstolens, häradsrättens, verksamhetsområde.
Häradets betydelse upphörde genom Fögderiindelningsreformen 1946 och Häradrättens avskaffande 1971.

Regeringen har 1957 fastställt vapen och flagga för bl.a. Gudhems, Vartofta och Frökinds härader i enlighet med heraldiska nämnden förslag.
Till grund för vapnets utformning har legat  tre segill från resp. 1568, 1571 och 1738. (Uppgifter i FT 1957-05-18 )

 

 
Frökinds Härad Gudhems Härad​ Valle Härad
     
Vartofta Härad Vilske Härad Redvägs Härad

åter till Forskning