Medlemskap

Medlemsavgiften: 140 kr/år
Familjemedlem:     30 kr/år

Du betalar medlemsavgift till Falbygdens Släktforskarförening

Plusgiro: 81 52 32-4

Skriv namn, adress och telefonnummer, samt eventuell e-postadress på talongen
Ange även vilket år medlemsavgiften avser, (t ex. 2017)