Socknar

Socken (fornsvenska sokn) är ett ålderdomligt namn på församling i folkkyrkor enligt äldre indelning (kyrksocken) som även hade funktionen som borgerlig landskommun, området bestående av flera intilligande byar och tätorter, men omfattande inte städer. Socknen styrdes av sockenstämman och var en  föregångare till dagens kommuner.
Samtliga svenska socknar var sedan 1682 i sin tur administrativt uppdelade i roten. Bönderna i en rote hade gemensamt ansvar för olika  uppgifter, exempelvis rotering (vid soldatrote eller ryttarrote) fattigvård, årliga husföhör med mera.
Sockenbildningen i Västergötland tros ha ägt rum mellan åren 1150-1250

1863 avskaffades kyrksocknarna som styrdes av sockenstämma som administrativ enhet i Sverige. De ersattes med två nyskapade förvaltningsorgan: den borgerliga landskommunen och kyrkliga församlingen.
Trotts att socken inte längre är en aktiv administrativ enhet är socken ett mycket levande begrepp, eftersom det i olika sammanhang finns behov av en indelning på lakal nivå som är oföränderlig.
 
Falbygdens 53 socknar, därutöver namn och kartor på socknar i några grannkommun
 
B - F G - L M - S T - Ö
Bjurum Grolanda Marka Trävattna
Bolum Gudhem Mularp Torbjörntorp
Borgunda Gökhem NorraÅsarp Tiarp
Brismene Göteve Näs Ugglum
Broddetorp Hornborga Segerstad Ullene
Brunnhem Håkantorp Skörstorp Valtorp
Börstig Hällestad Slöta Vartofta-Åsaka
Dala Högstena Smula Vilske-Kleva
Falköpings Stad Jäla Solberga Vistorp
Falköpings västra socken Karleby Stenstorp Vårkumla
Falköpings östra socken Kinneved Sätuna Yllestad
Fivlered Kälvene Södra Kyrketorp Åsle
Floby Luttra Sörby Östra Tunhem
Friggeråker