Forskning

Det är i en internationell jämförelse ovanligt lätt att släktforska i Sverige, då det finns kyrkoböcker som sträcker sig ända tillbaka till andra hälften av 1600-talet. De som främst används är födelse-, döds- och vigselböcker samt husförhörslängder, vilka finns bevarade i landsarkiven.
För att komma längre tillbaka än 1600-talet krävs mer avancerad forskning i mer svårtillgängligt material såsom skattelängder, domböcker, prästerskapets herdaminnen och matriklar etc.


På sidan Forskning kan du söka efter personer som har utvandrat - emigrerat  till Amerika från socknarna i kommunen. 
Du kan också få viktig information om våra Kyrkor, Socknar, Härader och Soldater, samt om vilka möjligheter som finns till släktforskning i forskarrummet på Biblioteket.

Uppgifter och bilder på sidorna är bl.a. hämtade från Wikipedia och även länkade dit, Wikipedia är inte att betrakta som en  säker källa.

Bilder på sidorna är "klick" bara för att  se en  större bild.