Adventskaffe med filmvisning

Tisdagen den 5 december kl 18.30 i Slötagården (vid Slöta kyrka).

Vadsbofilm visar "Pöjkera i Böja".  Kaffeservering.