Aktivitetsbilder 2013--2014


Martin Thor Almina Johansson
Årsmötet 2013

Diskussionen igång vid trivselkvällen på Liden...

Dags för Kaffe

Intresserade åhörare!

L
iten gruppdiskussion

Här "
kollar" man mantalslängder 

Här får två besökare hjälp på öppet hus-kvällen
 

Här håller Ted på med en "Emigrantfråga"

Mycket på gång hos "ArkivDigital"...

och lite "eftersnack"

Kaffebordet vid trivselkvällen
2013-11-13 

Några som var med...

och här får en medlem hjälp av Mikael vid datorn

Bilder från...

Adventskaffet i...

Grolanda Bygdegård dec. 2013

Presidiet årsmötet 2014
 

Bilder från
 

Årsmötet
 

2014
 

Kaffepaus

vårutflykten 2014

och lite info om en runsten