Aktivitetsbilder 2019-2020

Kampen mot smuts, epidemier och kvacksalvare i 1800-talets Sverige.

En mycket intressant föreläsning om provinsialläkarnas arbete på 1800-talet av Calle Lindström, Lindesberg, på Träffpunkt Ranten den 5 mars. 
Släktforskaren Calle Lindström har specialstuderat provinsialläkarnas arbete.
Föreläsningen lockade ett 25-tal medlemmar, som även fick höra hur situationen i Falköping kunde vara på den här tiden.
Pia tackar Calle Lindström för en givande stund.
Gemenskap vid kaffeborden. Årsmöte i Slöta församlingsgård den 27 februari 2019

Ordförande för årsmötet var Ted Rosvall och sekreterare Margaretha Fridh
Ett 40-tal medlemmar mötte upp
God förtäring i form av smörgåstårta
Yngve Pettersson höll en fängslande föreläsning om beredskapstiden

 Släktforskningens dag den 19 januari 2019 på Falbygdens museum.

Temat var "Fotografiet i släktforskningen" och Falbygdens museum visade gamla foton både digitalt och i sitt arkiv. Släktforskarföreningen fanns till hands med datorer för att visa hur man släktforskar. Det kom 45 personer på besök under förmiddagen.


Els-Marie och Pia visar hur man släktforskarFredy och Pia i samtal med några besökareGamla falköpingsbilder visades på muséets bildskärm


Lena Persson från muséet visar gamla fotografier


Lennart talar om DNA-forskning


De gamla bilderna från Falköping rullar på